Powiat kędzierzyńsko-kozielski, gmina Cisek

(nazwa niemiecka Blaseowitz, w latach 1935-1945 Altweiler, Kreis Cosel)

 

Zabytki w Błażejowicach

Do rejestru zabytków w Błażejowicach nie wpisano żadnego obiektu.

 

W 1783roku w Błażejowicach znajdował się pański folwark, 7 gospodarstw kmiecych, 12 zagrodniczych, 11 chałupniczych oraz 1 młyn. Wioska liczyła 111 mieszkańców i należała do hrabiego von Gaschin. W 1830 roku właścicielem majątku był von Schalscha. W Błażejowicach wzmiankowano 32 domy, 219 mieszkańców, 1 młyn wodny, 1 cegielnie. Wszyscy mieszkańcy byli wyznania katolickiego i posiadali kościół w pobliskim Sławikowie. W 1845 roku dobra rycerskie Błażejowice znajdowały się w rękach Pana Miketty. Wioska liczyła 41 domów, zamieszkałych przez 290 katolickich mieszkańców. W miejscowości znajdował się folwark, młyn wodny i cegielnia. Z lat 1872-1876 pochodzą kolejne informacje o właścicielach majątku. Dobra rycerskie Łany i Błażejowice należały do porucznika Friedricha von Mikusch, zamieszkałego w Łanach. Księgi adresowe od 1856 roku wzmiankują w Łanach rodzinę von Mikusch. Brak jednak informacji czy w latach 1856-1872 włości te były połączone z majątkiem w Błażejowicach. Około 1875-1876 roku włości nabył starszy ziemski Arthur von Reibnitz. Według źródła z 1894 roku dobra rycerskie Łany z folwarkami Błażejowice i Eichhof należały do starszego ziemskiego Arthur barona von Reibnitz i liczyły 631ha, w tym 561ha pól uprawnych, 25ha łąk, 24ha lasów, 2ha pastwisk, 19ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków. W 1912 roku powierzchnia wspomnianych włości wynosiła 617ha, w tym 553ha pól uprawnych, 28ha łąk, 12ha lasów, 2ha pastwisk, 3ha parku i ogrodu, 19ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków. W kolejnych latach Arthur von Reibnitz nabył jeszcze las w rejonie Dziergowic. Dlatego też w 1930 roku należacy do niego majątek liczył 791,14ha, w tym 496,88ha pól uprawnych, 18,75ha łąk, 254,73ha lasów, 1,75ha wód, 3ha parku, 1ha ogrodu, 15,3ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków. Gospodarstwo koncentrowało się na uprawie lnu, buraka cukrowego oraz pszenicy. Arthur von Reibnitz zmarł w 1931 roku i włości otrzymał w spadku jego syn Johann (ur.1882r., zm.1939r.). Za rządów Johannesa von Reibnitz majątek w Błażejowicach został rozparcelowany, bowiem nie wzmiankuje go już księga adresowa z 1937 roku. Główna rezydencja rodziny von Reibnitz znajdowała się w Łanach. Prawdopodobnie jednak w Błażejowicach wznosiła się także jakaś siedziba, bowiem co ciekawe Johann von Reibnitz został pochowany w lesie na niewielkim wzniesieniu w pobliżu tej miejscowości. Do dziś w Błażejowicach przetrwały zabudowania mieszkalne i gospodarcze dawnego folwarku, w tym spichlerz. Budynki były używane po 1945 roku przez Państwowe Gospodarstwo Rolne. Obecnie są w dalszym ciągu zagospodarowane. Na przedwojennej mapie na południowy-wschód od folwarku widać pojedynczy budynek. Według niektórych mieszkańców Błażejowic był to dawny dwór zniszczony w końcowej fazie II wojny światowej. W jego miejscu miał zostać wybudowany istniejący do dziś obiekt. Opuszczony dwukondygnacyjny budynek centralnym ryzalitem w fasadzie zwieńczonym trójkątnym przyczółkiem w pewien sposób nawiązuje do architektury rezydencjonalnej. Brak przedwojennych zdjęć i szczegółowych informacji o losach majątku po 1945 roku uniemożliwia udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy jest to przebudowany dawny dwór, czy też nowszy budynek.

Źródło: http://www.zamki.pl/?dzial=mapa

Błażejowice położone są około 25 kilometrów na południe od Kędzierzyna-Koźla. Dojazd do miejscowości zapewniają drogi wojewódzkie nr 421 i 422. Dawny folwark znajduje się na południowym krańcu wioski, przy lokalnej drodze do Ponięcic. Wspomniany budynek – być może rezydencja szlachecka – położony jest na wschód od drogi Błażejowice – Ponięcice.

 

Damian Dąbrowski,

Styczeń 2018r.

 

 

Joomla templates by a4joomla