Powiat strzeliński, gmina Kondratowice

(nazwa niemiecka: Prauß, Kreis Nimptsch, od 1932r. Kreis Strehlen)

 

 

Pierwsza wzmianka o miejscowości: 1295r.

Wioska początkowo należała do Andreasa von Praußa, który sprzedał ją braciom Johanowi i Konradowi von Borsnitz. Od 1368r. Prusy posiadała rodzina von Borschnitz. Po śmierci ostatniego przedstawiciela tego rodu – Georga von Borschnitz - w 1668r., przeszły na własność księcia Chrystiana legnicko-brzeskiego. Książę zmarł w 1672r. i zgonie z jego testamentem majątek w Prusach otrzymał baron Wilhelm Wenzel von Lilgenau (zm.1693r.), pełniący funkcję tajnego radcy na dworze w Legnicy. W 1693r. Wilhelm von Lilgenau z dóbr wokół Prus utworzył majorat. Odziedziczyła go jego córka Luiza Wilhelmina (zm. 1738r.). W 1711r. mężem Luizy Wilhelminy von Lilgenau został hrabia Johann Joachim von Zierotin. W posagu otrzymał on majorat Prusy. W posiadaniu rodziny von Zierotin majorat pozostał do 1923r. W 1886r. właścicielem majoratu był hrabia Zdenko von Zierotin. W 1894r. ordynacja licząca 1704ha należała do hrabiego Karla von Zierotin. Karl von Zierotin wzmiankowany był jako właściciel majoratu w księgach adresowych do 1921r. Majątek w Prusach już w XIX w. został wydzierżawiony rodzinie Wittwer. W 1923r. dobra przejął Siedlungs-Landbank w Berlinie. Rok później dwór wraz z posiadłością o powierzchni 200ha nabył Rudolf von Skrbensky. Był on właścicielem rezydencji jeszcze w 1937r. W 1941r. większość majątku należała do firmy Rath, Schoeller und Skene AG. Po drugiej wojnie światowej dobra zostały znacjonalizowane. Dwór niezagospodarowany powoli zmieniał się w ruinę. Po 1956r. zawaleniu uległ dach oraz stropy, co przyspieszyło proces zniszczenia. Do dziś przetrwały przede wszystkim mury obwodowe i sklepienia piwnic. Obecnie ruiny są własnością prywatną. Zabytek zabezpieczony przed wejściem, można go zobaczyć z zewnątrz.

Do dworu przylega park krajobrazowy z XIX w. Na południe od rezydencji znajdują się zabudowania gospodarcze dawnego folwarku.