Powiat świdnicki, gmina Dobromierz, przysiółek

(nazwa niemiecka Schollwitz, Kreis Bolkenhayn, od 1932r. Kreis Jauer)

 

Zabytki w Szymanowie

Do rejestru zabytków w Szymanowie wpisano kościół filialny p.w. św. Jadwigi, XV w., 1600r., 1728r., nr rej.: A/1971/779/WŁ z 14.05.1981r.;  zespół pałacowy, 1840r.: pałac, nr rej.: A/4755/880/WŁ z 25.06.1982r. i park, nr rej.: A/4754/881/WŁ z 25.06.1982r.

 

Choć nie rzuca się to w oczy obecna miejscowość powstała z połączenia dwóch wiosek: Siodłkowic i Szymanowa. Ostatecznie przyjęła nazwę drugiej z nich. Siodłkowice wzmiankowano w 1369 roku pod nazwą Scholewicz. Właścicielami majątku w Szymanowie byli m.in. Abraham von Czettritz, 1654r. Karl Christoph von Zedlitz, Christoph von Landscron 1721r., następnie hrabiowie von Sternberg. Z kolei Siodłkowice należały do hrabiów von Nimptsch. W 1776 roku posiadłość nabył hrabia von Sternberg z Szymanowa. Odtąd losy obydwu majątków aż do końca drugiej wojny światowej były wspólne. W 1785 roku Siodłkowice i Szymanów pozostawały w rękach hrabiego von Sternberg. W Siodłkowicach wzmiankowano folwark, 18 gospodarstw zagrodniczych, 3 gospodarstwa chałupnicze. Wioska liczyła 147 mieszkańców. W 1789 roku obydwie posiadłości nabył baron von Seherr-Thoss. W 1830 roku właścicielem włości był Ludwig baron von Seherr-Thoss. Źródło z 1845 roku również wymienia barona Ludwiga jako właściciela dóbr. W tym czasie w Siodłkowicach znajdował się pałac, folwark, 26 domów, cegielnia. Wioskę zamieszkiwało 210 osób, w tym 23 wyznania katolickiego. Na folwarku hodowano m.in. 540 owiec merynosów. Porucznik w stanie spoczynku i deputowany powiatowy Ludwig baron von Seherr-Thoss pojawiał się w dokumentach dotyczących Siodłkowic do 1866 roku. W 1872 roku w wiosce wzmiankowano już rotmistrza w stanie spoczynku Erwina von Seherr-Thoss. Starszy ziemski i deputowany powiatowy, rotmistrz w stanie spoczynku Erwin baron von Seherr-Thoss wymieniany był w księgach adresowych do 1886 roku. W latach 1894-1937 jako właściciela dóbr rycerskich Siodłkowice oraz Dolny i Górny Szymanów wzmiankowano Friedricha barona von Seherr-Thoss. W 1937 roku posiadłość w Siodłkowicach, będąca jego rezydencją, liczyła 212ha, w tym 156ha pól uprawnych, 14ha łąk, 31ha lasów, 6ha parku, 3ha ogrodu, 2ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków.

W opisie z 1785 roku w Siodłkowicach wzmiankowano jedynie folwark. W 1830 i 1845 roku w wiosce znajdował się już pałac. Według różnych informacji rezydencja w zachowanej do dziś formie klasycystycznej willi palladiańskiej powstała w 1825, bądź 1840 roku. Fundatorem budynku był zapewne Ludwig baron von Seherr-Thoss. W rękach jego potomków posiadłość pozostała do 1945 roku. W pałacu w latach 1945-1948 stacjonowała Armia Czerwona. Majątek stosunkowo późno przekazano w ręce władz polskich. W kolejnych dekadach dwudziestego stulecia pałac należał do Urzędu Gminy w Dobromierzu. Zapewne wykorzystywano go jako wielorodzinny budynek mieszkalny. W 1983 roku zabytek był remontowany. Obecnie pałac jest własnością prywatną. Co najmniej od dekady opuszczony, choć zabezpieczony przed wejściem. Budynek nie jest może zdewastowany, jednak rok po roku powoli niszczeje. Pałac otacza piękny park z ogromnymi okazami platanów klonolistnych.   

Pałac przed 1945 rokiem.

Źródło: https://polska-org.pl/3497518,foto.html?idEntity=4894680 (dostęp: 7.12.2018r.).

 

Szymanów znajduje się około 19 kilometrów na północny-zachód od Świdnicy. Najkrótszy dojazd z miasta powiatowego zapewnia droga wojewódzka nr 382 w kierunku Strzegomia. Od Stanowic gdzie łączą się DW382 i DW374 dojazd drogami lokalnymi przez Olszany i Modlęcin. Dawne Siodłkowice to zachodni kraniec obecnej wioski, położony w pobliżu DK35 łączącej Dobromierz i Świebodzice. Zespół pałacowy i park położone są na wschód od wspomnianej trasy.

 

Damian Dąbrowski,

Grudzień 2018r.

 

 

Joomla templates by a4joomla