Powiat wrocławski, część osiedla Leśnica

(nazwa niemiecka Marschwitz bei Breslau, Kreis Neumarkt)

 

Zabytki we Wrocławiu Marszowicach

Do rejestru zabytków we Wrocławiu Marszowicach nie wpisano żadnego obiektu. W ewidencji zabytków znalazł się park podworski, zespół elektrowni wodnej Marszowice oraz liczne zabudowania mieszkalne, w tym nr 13/15, 154-166.  

Miejscowość wzmiankowano w 1336 roku jako Marschowitz. Majątek w Marszowicach należał m.in. do Pani von Ziemietzki, hrabiego von Maltzan, radcy Ludwiga von Heinen, Alberta von Carnap, rodziny Schöller. W 1937 roku włości Leo Schöllera w Marszowicach liczyły 532ha, w tym 397ha pól uprawnych, 30ha łąk, 64ha lasów, 6ha pastwisk, 9ha stawów, 3ha parku, 6ha ogrodu, 17ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków. Funkcję generalnego pełnomocnika do spraw majątku pełnił nadinspektor Bauer.

Źródło: https://dolny-slask.org.pl/662622,foto.html?idEntity=561450 (dostęp: 29.07.2018r.)

Pałac w Marszowicach został przedstawiony na rysunku z teki Wernera, pochodzącym z połowy XVIII w. Rezydencję wraz z folwarkiem wzmiankowano w opisach miejscowości z 1795, 1830 i 1845 roku.

Źródło: https://dolny-slask.org.pl/758135,foto.html?idEntity=561450 (dostęp: 29.07.2018r.)

Jak świadczy napis na zachowanej bramie prowadzącej na teren folwarku pałac wzniesiono w 1734 roku, a przebudowano w 1903 roku. Po 1945 roku dobra przejęło państwo polskie.

Źródło: https://dolny-slask.org.pl/824314,foto.html?idEntity=561450 (dostęp: 29.07.2018r.)

Folwark wraz z pałacem przekazano w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. Rezydencja została w krótkim czasie zdewastowana i doprowadzona do ruiny. W latach 70. XX wieku rozebrano jej pozostałości. Do dziś z majątku pozostały rozległe zabudowania pofolwarczne.

Źródło: https://dolny-slask.org.pl/975840,foto.html?idEntity=561450 (dostęp: 29.07.2018r.)

Źródło: https://dolny-slask.org.pl/824315,foto.html?idEntity=561450 (dostęp: 29.07.2018r.)

Źródło: https://dolny-slask.org.pl/962679,foto.html?idEntity=561450 (dostęp: 29.07.2018r.)

Podczas wizyty w Marszowicach warto zwrócić uwagę na zachowany przy ulicy Marszowickiej nr 15 niewielki pałac wyglądający jak dworek myśliwski. To tzw. willa Basia wybudowana w 1901 roku.  

Źródło: https://fotopolska.eu/735769,foto.html?o=b14302 (dostęp: 29.07.2018r.)

Marszowice to dawna wioska, w 1973 roku włączona do Wrocławia. Położona jest około 15 kilometrów na północny-zachód od centrum miasta. Ulica Marszowicka, przy której znajduje się dawny folwark to najwyraźniejszy ślad po wchłoniętej przez Wrocław miejscowości.

 

Damian Dąbrowski,

Lipiec 2018r.

 

Joomla templates by a4joomla