Powiat cieszyński, osiedle miasta Ustroń

(nazwa niemiecka Hermanitz, czeska Heřmanice)

 

Zabytki w Ustroniu Hermanicach

Do rejestru zabytków w Ustroniu Hermanicach wpisano zespół dworski, nr rej.: 147/60 i 148/60 z 2.02.1960r. oraz A-355/78 z 17.08.1978r.: dwór, 2 poł. XVIIIw., stajnia, 1 poł. XIXw., obora, 1 poł. XIXw., czworak, 1 poł. XIXw.

 

Pierwsza wzmianka o Hermanicach pochodzi z 1484 roku. Majątek w wiosce był własnością rodów szlacheckich, m.in. Wilczków z Dobrej Ziemicy, Marklowskich z Persteinu i Posadowskich z Posadowa. W 1763 roku dobra w Hermanicach i Nierodzimiu nabył Antoni baron Goczałkowski z Goczałkowa. Po śmierci barona około 1784 roku posiadłości otrzymała w spadku wdowa po nim, Pani Anna Goczałkowska z domu Gusnar von Komorno. Pani Anna Goczałkowska zmarła w 1790 roku pozostawiając cztery nieletnie córki. Ich prawny  opiekun Erdmann Radocki z Radoczy już rok później sprzedał klucz hermanicki obejmujący Hermanice, Nierodzim, Górne Bładnice i Tokarnię. Nabywcą włości liczących prawie 1200 ha było małżeństwo Jan baron von Mattencloit i Antonia z domu Spens von Booden. W ich rękach Hermanice pozostały bardzo krótko. Już w 1793 roku majątek odkupił książę Albert sasko-cieszyński i przyłączył do swych rozległych posiadłości. Do końca pierwszej wojny światowej majątek w Hermanicach należał do Komory Cieszyńskiej. Następnie był własnością Polskiego Skarbu Państwa. Obecnie dwór jest własnością prywatną i pełni funkcje mieszkalne. Dawny folwark został znacznie przekształcony. W jego przebudowanych zabudowaniach mieszczą się liczne firmy handlowe.

 

Późnobarokowy dwór w Hermanicach został zapewne wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku przez rodzinę Goczałkowskich, w miejscu starszej siedziby szlacheckiej. W otoczeniu dworu przetrwały pozostałości parku z okazami starodrzewu.   

 

Hermanice położone są około 15 kilometrów na wschód od Cieszyna. Z miasta powiatowego najkrótszy dojazd zapewnia lokalna droga przez Bażanowice i Goleszów. Przez Hermanie przebiega droga wojewódzka 941 łącząca Skoczów i Istebną, będąca przedłużeniem DK81 z Katowic do Skoczowa. Dawny zespół dworski znajduje się we wschodniej części Hermanic, pomiędzy ulicami Folwarczną, a Orzechową, odchodzącymi od ulicy Skoczowskiej.

 

Damian Dąbrowski,

Listopad 2018r.

 

 

Joomla templates by a4joomla