Powiat oleśnicki, gmina Międzybórz

(nazwa niemiecka: Bukowine, w latach 1936-1945 Buchenhain, Kreis Gross Wartenberg)

 

 

Właścicielami majątku w Bukowinie byli między innymi: major von Weger (zm. przed 1845r.), Pani Henriette Juliane Albertine von Weger (1857r.), Pani Luise Weyrach z domu von Weger (1858, 1886r.), Fritz Reuter (1894, 1902r.), dr prawa hrabia Friedrich von Strachwitz z Bobolic w powiecie ząbkowickim (1905, 1921r.), spadkobiercy hrabiego Friedricha von Strachwitz: hrabina Franziska Rechberg z Monachium, hrabina Gabriele von Strachwitz, hrabia Ludwig Adam von Strachwitz z Bobolic (1926r.), Konrad von Loesch (1930, 1937r.).

W 1886r. dobra rycerskie w Bukowinie Sycowskiej liczyły 812ha powierzchni, w tym 240ha pól uprawnych, 30ha łąk, 4ha pastwisk, 514ha lasów, 24ha parku, dróg i podwórzy gospodarczych. Za rządów hrabiego Friedricha von Strachwitz część majątku (225ha) oddawana była w dzierżawę. W 1912r. dzierżawca Richard Miosga wybudował w miejscowości swoją rezydencję (Gutshaus). Po jego śmierci w 1915r. kolejnym dzierżawcą był M. Miosga, wzmiankowany do 1921r. W 1937r. powierzchnia dóbr rycerskich Bukowina Sycowska wynosiła 804ha, w tym 200ha pól uprawnych, 25ha łąk i pastwisk, 10ha ogrodu, 544ha lasów, 25ha dróg i podwórzy gospodarczych.

 

Dwór i siedziba dzierżawców

Klasycystyczny dwór (obecnie budynek nr 33) w Bukowinie Sycowskiej został wzniesiony w pierwszej połowie XIX w., być może dla majora von Weger. Rezydencję wzmiankowano w 1845r. Z czasem budynek zapewne wykorzystywano jako siedzibę zarządcy majątku. Po drugiej wojnie światowej dobra zostały znacjonalizowane. Dwór w latach 1946-1956 należał do Państwowych Nieruchomości Ziemskich. Następnie w 1979r. przeszedł na własność Spółdzielni Kółek Rolniczych Kraszów, która przeprowadziła jego generalny remont. Obecnie właścicielem dworu jest Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu. W budynku mieści się ośrodek zdrowia i mieszkania.

Siedziba dzierżawców (obecnie budynek nr 30), zbudowana w 1912r. dla Richarda Miosgi po drugiej wojnie światowej została zamieniona w wielorodzinny budynek mieszkalny. W latach pięćdziesiątych XX w. przeprowadzono generalny remont dworu. Obecnie w dalszym ciągu pełni on funkcję mieszkalną i należy do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu.

 

Zabytki w Bukowinie Sycowskiej

Pomimo istnienia w miejscowości dwóch dworów żaden obiekt w Bukowinie Sycowskiej nie został wpisany do rejestru zabytków.

 

Informacje praktyczne i dojazd

Dobry dojazd komunikacją publiczną do miejscowości zapewnia stacja Bukowina Sycowska, na której zatrzymują się pociągi relacji Wrocław – Ostrów Wielkopolski. Do Bukowiny można również dojechać autobusami PKS z Sycowa i Twardogóry. Ze względu na możliwość przesiadki polecam jednak dojazd przez Wrocław. Do miasta można dotrzeć pociągiem między innymi z Gliwic i Opola. Podróżującym samochodem proponuję jechać z Gliwic autostradą A4 w kierunku Wrocławia do węzła Dąbrówka Górna, następnie DK45 do Opola i dalej DK454 do Namysłowa. Z Namysłowa najlepiej wyjechać ul. Sycowską prowadzącą do Smarchowic Małych. Dalej należy kierować się do Sycowa lokalnymi drogami, przez Krzyków, Jakubowice, Idzikowice, Pawłowice Namysłowskie, Dalborowice, Dziadową Kłodę i Ślizów. Z Sycowa najlepiej wyjechać ul. Komorowską prowadzącą do Komorowa, skąd lokalną drogą przez Dziesławice i Węgrową można dotrzeć do Bukowiny Sycowskiej. Dwór znajduje się na prawo, natomiast siedziba dzierżawców na lewo od głównej drogi, w pobliżu pofolwarcznych zabudowań gospodarczych. Odległość: z Gliwic w jedną stronę około 175km. Samochód można zostawić na poboczu drogi.

 

Damian Dąbrowski,

Maj 2012 r.

Joomla templates by a4joomla