Powiat wołowski, gmina Wołów

(nazwa niemiecka Buschen, Kreis Wohlau)

 

 

Zabytki w Bożeniu

Do rejestru zabytków nie wpisano żadnego obiektu w Bożeniu. W ewidencji zabytków znajduje się m.in. zespół folwarczny: dom zarządcy (nr 57), dwa chlewy, dom pracowników folwarku (obecnie dom mieszkalny nr 58).

Miejscowość wzmiankowano w 1483 roku jako Boschenn. Według opisu miejscowości z 1787 i 1830 roku dobra rycerskie w Bożneniu wchodziły w skład królewskiej domeny. W wiosce w tym czasie wzmiankowano folwark. Podobnie było w 1845 roku. W 1872 roku majątek dzierżawił Oberamtmann Grüttner. Posiadłość do końca drugiej wojny światowej należała do dóbr państwowych. Folwark i grunty wynajmowano. W 1894 roku 380ha dzierżawił Eduard Klauenflügel, wzmiankowany także w 1912 roku. W tymże roku funkcję generalnego pełnomocnika pełnił Oberamtmann Georg Harttrampf. Dobra liczyły 352,4ha, w tym 1,8ha ogrodu, 1,9ha stawów. Z księgi adresowej z 1937 roku wynika, że dzierżawcą był Dr Fritz Karl Stiller z Wrocławia. Powierzchnia majątku spadła do 229,7ha, w tym 2ha stawów, 1ha ogrodu.

Do dziś w Bożeniu przetrwał folwark i budynek będący siedzibą dzierżawców majątku. Budynek ten przedstawiono na kilku przedwojennych widokówkach, opisując go czasem jako Schloss, a czasem jako Gutshaus. Dawna siedziba dzierżawców jest budynkiem murowanym, podpiwniczonym, parterowym, nakrytym dachem siodłowym. Budynek posiada skromną dekorację architektoniczną w postaci gzymsu wieńczącego i prostych opasek wokół otworów okiennych. Główne wejście akcentuje drewniany ganek poprzedzony schodami. Ten skromny dwór podobnie jak część zabudowań gospodarczych dawnego folwarku nie jest obecnie użytkowany. Wpisany do ewidencji zabytków obiekt jest zagrożony postępującą degradacją.

Poniżej kilka przedwojennych widokówek ze strony http://dolny-slask.org.pl

Źródło: http://dolny-slask.org.pl/4115306,foto.html?idEntity=506547 (dostęp: 21.02.2016r.)

Źródło: http://dolny-slask.org.pl/768491,foto.html?idEntity=506547 (dostęp: 21/02/2016r.)

 

Bożeń znajduje się około 6 km na północ od Wołowa. Ze stolicy powiatu można do miejscowości dotrzeć drogą nr 338 łączącą Wołów z Wińskiem. Dawny folwark położony jest w centrum Bożenia, na północny-wschód od drogi nr 338. Samochód można zaparkować w pobliżu wjazdu na teren gospodarstwa rolnego.

 Damian Dąbrowski,

Luty 2016r.

 

Joomla templates by a4joomla