Powiat strzeliński, gmina Borów

(nazwa niemiecka: Wäldchen, Kreis Strehlen)

 

 

Rys historyczny i stan obecny:

W 1857r. majątek w Boreczku należał do rodziny baron von Tröltsch. Baron Gustaw von Tröltsch pozostał właścicielem posiadłości co najmniej do 1873r. W 1886r. i 1894r. dobra w Boreczku liczące 181ha – w tym 176ha pól uprawnych oraz 5ha dróg i podwórzy gospodarczych – były własnością Friedricha Hungara. Przed 1902r. majątek nabył dr prawa Paul Fraenkel. Pozostał on jego właścicielem co najmniej do 1921r. Następnie posiadłość należała do baronowej Adelheid von Richthofen z Pławnej (Herrschaft Plohe). Rodzina von Richthofen w 1930r. sprzedała majątek hrabiemu Arno von Stosch. W 1937r. powierzchnia dóbr Boreczek wynosiła 177,5ha, z czego 173ha przypadało na pola uprawne, a 4,5ha na gospodarstwo (drogi, podwórza gospodarcze, ogród). Hrabia Arno von Stosch pozostał właścicielem dworu i folwarku do końca drugiej wojny światowej. Po 1945r. majątek znacjonalizowano i przekazano w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. Dwór został zmieniony w wielorodzinny budynek mieszkalny. Obecnie w dalszym ciągu pełni funkcje mieszkalne. Budynek jest własnością prywatną, można go zobaczyć tylko z zewnątrz. Dziękujemy właścicielom za wyrażenie zgody na wejście na teren posesji i sfotografowanie dworu.

 

Dwór

Neogotycki dwór zbudowany około 1860r. przez barona Gustawa von Tröltsch, przebudowany i powiększony w 1930r. przez hrabiego Arno von Stosch. Uszkodzony w 1945r., w następnych latach odbudowany. W drugiej połowie XX kilkukrotnie remontowany i przebudowywany. Budynek murowany z cegły, potynkowany, wzniesiony na rzucie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z mezzaninem, nakryty dachem dwuspadowym i płaskim (dobudówka). Fasada (elewacja południowa) dziewięcioosiowa, z siedmioosiowym korpusem. Część centralną korpusu akcentuje szczyt schodkowy. Główne wejście poprzedza murowana werandą. W elewacji tylnej wydatny ryzalit. Elewacje zachowały część detali architektonicznych: międzykondygnacyjne gzymsy kordonowe, wieńczący gzyms konsolkowy, krenelaż, proste obramowania wokół niektórych okien. W szczycie w elewacji frontowej kartusze herbowe rodzin von Stosch i von Rotkirch oraz data 8.5.1930r. Do dworu przylega dawny folwark z zabudowaniami (stajnia, obora) z lat sześćdziesiątych XIX w. Na teren folwarku prowadzi neogotycka brama wjazdowa z około 1875r.

 

Zabytki w Boreczku

Do rejestru zabytków nie został wpisany żaden obiekt w Boreczku.

 

Informacje praktyczne i dojazd

Dojazd komunikacją publiczną do Boreczka zapewniają autobusy PKS kursujące ze Strzelina i Wrocławia oraz pociągi m.in. z Międzylesia i Wrocławia. Ze względu na możliwość przesiadki najlepiej wybrać wariant podróży przez Wrocław. Do Wrocławia można dotrzeć pociągiem z wielu miejscowości, np. z Gliwic, Opola, Poznania. Podróżującym samochodem proponuję jechać z Gliwic autostradą A4 w kierunku Wrocławia do węzła Brzezimierz, następnie DK396 w Strzelina. W Goszczynie należy z tej ostatniej trasy skręcić w prawo w lokalną drogę prowadzącą do Borka Strzelińskiego przez Wyszkowice, Kurzątkowice i Kończyce. Z Borka najlepiej wyjechać DK395 w kierunku Michałowic, a następnie skręcić w lewo w drogę do Boreczka. Folwark i dwór w Boreczku znajdują się na lewo od drogi. Odległość: z Gliwic w jedną stronę około 150km. Samochód trzeba pozostawić na poboczu głównej ulicy.

 

Damian Dąbrowski,

Styczeń 2012 r.

 

Joomla templates by a4joomla