Powiat trzebnicki, gmina Zawonia

(nazwa niemiecka: Haltauf, Kreis Trebnitz)

 

Zabytki w Budczycach

Żaden obiekt w Budczycach nie został wpisany do rejestru zabytków. W ewidencji zabytków ujęto trzy domy mieszkalne (nr 3, 5 i 10).

Dobra w Budczycach początkowo należały do klasztoru w Trzebnicy, a następnie prywatnych właścicieli. Majątek posiadali przedstawiciele rodów: von Falkenhain, von Balk, von Buchwitz, von Salisch, von Dreski, von Solms, von Vierst, von Grömken, von Blücher. Kolejnymi właścicielami dóbr w XIX i XX wieku byli: porucznik Schmidt w 1845 roku, von Leckow w 1856 roku, Kade w 1866 roku, Carl Baranius w 1872 roku, Otto Zedler w 1876 roku, Hermann Meyer w 1894 roku, Karl Conrad w 1930 i 1937 roku.

Budczyce w czerwcu 2019r.

 

Więcej informacji w przewodniku Damiana Dąbrowskiego, „Pałace Dolnego Śląska. Powiat trzebnicki. Gminy Trzebnica i Zawonia”, wydanym przez Wydawnictwo Ciekawe Miejsca.

 

Początki rezydencji w Budczycach sięgają co najmniej osiemnastego stulecia. Pańską siedzibę wraz z folwarkiem wzmiankowano w latach 1785, 1830 i 1845. W przededniu drugiej wojny światowej majątek był już w przeważającej części rozparcelowany. Ostatni właściciel dóbr rycerskich zarządzał na zaledwie 72 ha gruntów. Losy pałacu po 1945 roku pozostają nieznane. Według informacji uzyskanych na miejscu, ostatnim budynkiem pozostałym po majątku był młyn, zburzony już kilkadziesiąt lat temu. Dziś jedynym śladem po majątku jest pozostałość parku otaczającego niegdyś rezydencję. W wyniku zaniedbań park zmienił się w dziki las, w którym można znaleźć zwały ziemi i gruzu, resztki pańskiej siedziby i zabudowań folwarcznych.

 

Budczyce na zdjęciach Damiana Marcińczaka.

Serdecznie dziękuję Damianowi Marcińczakowi za przesłanie jego fotografii oraz zgodę na ich publikację.

Budczyce położone są około 10 kilometrów na północny wschód od Trzebnicy. Wioska leży na północ od drogi wojewódzkiej nr 340 łączącej Trzebnicę z Oleśnicą.

 

Damian Dąbrowski,

Grudzień 2019r.

 

Joomla templates by a4joomla