Powiat krapkowicki, gmina Zdzieszowice, przysiółek wsi Januszkowice

(nazwa niemiecka Wielmirzowitz, w latach 1935-1945 Lindenhag, Kreis Cosel)

 

Wioska wzmiankowana w 1406 roku jako Wielmierzowice. Przez kilka stuleci własność rodziny von Paczenski. W 1783 roku Wielmierzowice należały do Pana von Paczinski. W miejscowości znajdował się folwark i 15 gospodarstw zagrodników. Osada liczyła 97 mieszkańców. Następnie do 1827 roku majątek był własnością rodu von Cronfaz, od którego nabył go rotmistrz Friedrich von Stwolinski. W 1830 roku w Wielmierzowicach wzmiankowano 32 domy, 204 mieszkańców – w tym zaledwie 5 ewangelików – młyn wodny oraz dwa folwarki. Jeden folwark znajdował się w wiosce, a drugi położony poza nią nazywał się Orlowitz. W 1845 roku posiadaczem dóbr rycerskich Wielmierzowice był w dalszym ciągu komisarz dystryktu policyjnego, starszy ziemski i rotmistrz Friedrich von Stwolinski. W miejscowości znajdowało się 48 domów, pański folwark, młyn wodny, hodowla 400 owiec merynosów. Wioska liczyła 255 mieszkańców, w tym 11 ewangelików. Częścią Wielmierzowic był folwark Orlowitz, złożony z 4 domów i budynków gospodarczych. Zamieszkiwało go 6 osób, wszystkie wyznania katolickiego. Przed 1856 rokiem włości przeszły w ręce deputowanego powiatowego Juliusa Heinricha Schillera. Był on wymieniany jako właściciel dóbr w Wielmierzowicach do 1886 roku. Według źródła z 1894 roku posiadłość o powierzchni 223ha - 175ha pól uprawnych, 22ha łąk, 12ha lasów, 4,5ha pastwisk, 9,5ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków – należała do Johanna Heinricha Schillera seniora, a generalnym pełnomocnikiem  był Schiller junior. Johann Heinrich Schiller pozostał właścicielem majątku co najmniej do 1905 roku. Pomiędzy 1905 a 1909 rokiem dobra przeszły na własność Ernsta Kabitschke. W 1912 roku posiadłość liczyła 224,5ha, w tym 176,8ha pól uprawnych, 21ha łąk, 15,5ha lasów, 1,5ha pastwisk, 1,5ha wód, 3,5ha parku i ogrodu, 5,5ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków.  Na folwarku hodowano krowy wschodniofryzyjskie oraz byki. Z upraw koncentrowano się na burakach cukrowych i  ziemniakach. Ernst Kabitschke pozostał właścicielem majątku przynajmniej do 1926 roku. Pomiędzy 1926 a 1930 rokiem posiadłość wykupił Urząd Ziemski z Opola. W 1930 roku dobra rycerskie Wielmierzowice liczyły jeszcze 224,5ha, w tym 176,8ha pól uprawnych, 21ha łąk, 15,5ha lasów, 1,5ha pastwisk, 1,5ha wód, 3,5ha parku i ogrodu, 5,5ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków. Folwarkiem zarządzał administrator Grusa. Przed 1937 rokiem majątek został rozparcelowany. Nieznane są losy rezydencji w Wielmierzowicach. Nie wiadomo czy pałac został zniszczony w czasie II wojny światowej, czy też w okresie Polski Ludowej. Dziś śladem po nim pozostaje ulica Zamkowa. Przy ulicy tej zachowała się także część zabudowań gospodarczych dawnego folwarku oraz niewielki zagajnik – pozostałość po parku i ogrodzie.  

 

Wielmierzowice położone są około 15 kilometrów na południowy-wschód od Krapkowic. Dobry dojazd do wioski zapewnia droga wojewódzka nr 423 łącząca Opole, Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle. Dawny folwark położny jest w północnej części Wielmierzowic, na zachód od wspomnianej DW423. Dojazd ulicą Zamkową.

 

Damian Dąbrowski,

Styczeń 2018r.

 

 

Joomla templates by a4joomla