Powiat głubczycki, gmina Branice

(nazwa niemiecka Poßnitz, Kreis Leobschütz)

 

Zabytki w Posucicach

Do rejestru zabytków w Posucicach wpisano kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, XVI/XVII w., XVIII w., nr rej.: 46/48 z 25.11.1948r. (brak decyzji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa); park, k. XVIII w., nr rej.: 142/86 z 13.10.1986r.   

Miejscowość wzmiankowano w 1377 roku. W tym czasie należała do Hentzla Stoscha (zm. po 1407r.). Po rodzinie Stoschów Posucice kolejno przechodziły w ręce przedstawicieli rodów: von Zerotin, von Zwole, Donat, Czettris, von Kotulinsky, Morawitzky, von Sedmohradsky, Fragstein von Nimsdorf, von Blankowsky, von Nayhauss, von Stokmans, von Sack, von Kloch, von Müller, von Gruttschreiber, von Bibra, Schmidt, Deloch. W 1930 roku należący do Eduarda Delocha majątek liczył 258ha, w tym 203,4ha pól uprawnych, 15,3ha łąk, 5ha lasów, 2,8ha parku i ogrodu, 11,5ha dróg, podwórzy gospodarczych, grobli i innych użytków.

Źródło: https://dolny-slask.org.pl/6420878,foto.html?idEntity=508687 (dostęp: 24.07.2018r.)

Rezydencję w Posucicach wraz z dwom folwarkami wzmiankowano w 1784 roku. Skromny dwór nie został wymieniony w opisach miejscowości z 1830 i 1845 roku. W 1922 roku rezydencję przebudował Eduard Deloch. Dwór przetrwał bez większych szkód drugą wojnę światową. W czasach Polski Ludowej był wykorzystywany jako wielorodzinny budynek mieszkalny. Z czasem zaniedbany i zdewastowany. Ostatecznie po doprowadzeniu do ruiny rozebrany w 1987 roku. Do dziś z majątku pozostały: park, objęty ochroną konserwatorską, niestety jednak zdziczały i zarośnięty samosiejkami oraz zabudowania mieszkalne i gospodarcze dawnego folwarku. Część budynków użytkowana, inne powoli niszczeją.

Mapa Posucic z początku XX wieku

Źródło: https://dolny-slask.org.pl/916373,foto.html?idEntity=5599504 (dostęp: 24.07.2018r.).

Posucie położone są około 17 kilometrów na południe od Głubczyc. Zespół podworski znajduje się na południowym krańcu miejscowości, na południe od drogi Posucice – Wódka.

 

Damian Dąbrowski,

Lipiec 2018r.

 

Joomla templates by a4joomla