Powiat cieszyński, gmina Strumień

(nazwa czeska Pruchná, niemiecka Pruchnau)

 

Zabytki w Pruchnej

Do rejestru zabytków w Pruchnej wpisano:

- kaplicę p.w. św. Józefa, pocz. XIX w., nr rej.: A-938/68 z 5.12.1968r. oraz A-310/78 z 21.04.1978r.

- dom nr 20, XVIII/XIX w., nr rej.: 939/68 z 5.12.1968r.

- dom nr 42, XVIII/XIX w., nr rej.: 940/68 z 5.12.1968r.

Miejscowość wzmiankowano po raz pierwszy w pochodzącej z przełomu XIII i XIV wieku „Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego”. Początkowo Pruchna była własnością książęcą, następnie należała do miejscowego rycerstwa. Wśród właścicieli wioski wzmiankowano przedstawicieli rodów Bludowski, Czelo, Agnet, Kalisch. Od 1798 roku majątek w Pruchnej wchodził w skład włości Komory Cieszyńskiej. W 1870 roku na folwarku w Pruchnej wybudowano dwór, który służył jako siedziba zarządcy posiadłości. W zabudowaniach gospodarczych uruchomiono gorzelnię. Dwadzieścia lat później na folwarku utworzono stadninę koni, podlegającą pod gospodarstwo w pobliskim Drogomyślu. Po likwidacji Komory Cieszyńskiej w latach 20. XX wieku majątek przeszedł na własność polskiego skarbu państwa. Zapewne folwark w dalszym ciągu służył hodowli koni, bowiem jego profil nie uległ zmianie nawet po 1945 roku. W czasach Polski Ludowej w Pruchnej działało Państwowe Gospodarstwo Rolne – Stadnina Koni Pruchna. Po przekształceniach własnościowych lat 90. XX wieku spadkobiercą prawnym stadniny jest Stadnina Koni „Ochaby” Sp. z o.o. Zabudowania folwark i dwór w Pruchnej zostały sprzedane przez Agencję Własnością Rolnej Skarbu Państwa osobie prywatnej. Inwestor nie wykorzystuje nabytych budynków. Nieruchomość choć zabezpieczona przed wejściem osób postronnych powoli niszczeje.

Pruchna położona jest około 15 kilometrów na północ od Cieszyna. Z miasta powiatowego najkrótszy dojazd zapewnia droga wojewódzka nr 938 przebiegająca przez środek Pruchnej. Dawny folwark z dworem znajduje się na wschodnim krańcu miejscowości, przy ulicy Głównej.  

 

Damian Dąbrowski,

Luty 2019r.

 

 

Joomla templates by a4joomla