Powiat świdnicki, gmina Żarów

(nazwa niemiecka Tarnau, Kreis Schweidnitz)

 

Zabytki w Tarnawie

Do rejestru zabytków nie został wpisany żaden obiekt w Tarnawie.  

W ewidencji zabytków sąsiedniej miejscowości Mrowiny uwzględniono pałac oraz oborę w zespole folwarku Tarnawa. Wpis jest od lat nieaktualny. Istnieje jedynie obora.

Miejscowość wzmiankowano w 1213 roku jako Tarnow. Pierwotna siedziba rycerska w Tarnawie została zniszczona w czasie wojny trzydziestoletniej w 1638 roku. Przynajmniej od 1670 roku wieś należała do rodu von Hof-Schnorbein z pobliskich Imbramowic. Zapewne za jej rządów w Tarnawie zbudowano nowy dwór. W 1727 roku wieś wraz z rezydencją, folwarkiem, młynem i stawem nabył Samuel Adolf von Winterfeld z Mrowin. Odtąd aż do 1945 roku majątek w Tarnawie wchodził w skład dóbr Mrowiny. Właścicielami włości były kolejno rody von Winterfeld, von Nostitz, von Knobelsdorf, von Schlabrendorf, von Fϋrstenberg, von Kulmitz.

W ostatnim ćwierćwieczu dziewiętnastego stulecie dr Paul von Kulmitz dokonał całkowitej przebudowy majątku w Tarnawie. Pałac przekształcono w stylu klasycystycznym, wybudowano młyn i dwa nowe budynki gospodarcze. Na przełomie XIX i XX wieku założono ogród ze stawem. W 1926 roku park został powiększony. Rezydencja pełniła funkcje pałacu myśliwskiego. Była również wykorzystywana jako kwatera dla gości von Kulmitzów. Budynek przetrwał drugą wojnę światową. W czasach Polski Ludowej folwark należał do Żarowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych, a następnie funkcjonowało w nim Państwowe Gospodarstwo Rolne. Pałac użytkowano jako wielorodzinny budynek mieszkalny dla pracowników zakładów. Brak bieżących remontów prowadził do wyeksploatowania budowli. Gdy wreszcie w 1988 roku rozpoczęto prace remontowe, nim je ukończono Państwowe Gospodarstwo Rolne zostało zlikwidowane. W latach 90-tych XX wieku opuszczony pałac, którego remont przerwano znajdował się jednak w dalszym ciągu pod dachem. W kolejnych latach budynek zniknął bez śladu. Z kompleksu pozostały użytkowane do dziś zabudowania gospodarcze. Na folwarku działa prywatna firma, teren wokół ogrodzony. Zdjęcia zabudowań można zrobić z pewnej odległości. Miejsce w którym stał pałac jest niedostępne.

Tarnawa położona jest około 17 kilometrów na północ od Świdnicy. Dawny zespół pałacowo-folwarczny stanowi praktycznie połowę powierzchni Tarnawy, najmniejszej miejscowości w gminie Żarów.

Lokalizacja miejsca po pałacu:

50.96144602691386, 16.54056291485699  

 

Damian Dąbrowski,

Lipiec 2021r.

 

Joomla templates by a4joomla