Powiat górowski, gmina Góra 

(nazwa niemiecka Kaltebortschen, w latach 1937-1945 Grandingen, Kreis Guhrau)

 

Zabytki w Borszynie Małym

Zarówno do rejestru zabytków jak i do ewidencji zabytków nie wpisano żadnego obiektu w Borszynie Małym.

Miejscowość wzmiankowano w 1310 roku. Od 1770 roku należała do rodziny von Diebitsch. W 1791 roku w Borszynie Małym wzmiankowano pańską siedzibę, folwark oraz młyn. Właścicielem dóbr był baron von Diebitsch. W opisach wioski z 1830 i 1845 roku wymieniono folwark. Majątek należał do starszego ziemskiego barona von Diebitsch z Wierzowic Wielkich. Przed 1857 rokiem włości znalazły się w rękach baronówny von Diebitsch, która poprzez małżeństwo wniosła posiadłość w wianie rodzinie von Stosch. Własnością rodziny von Stosch majątek pozostał do końca drugiej wojny światowej. W księdze adresowej z 1937 roku wzmiankowano radcę Hermanna barona von Stosch. Oddał on dobra w dzierżawę Pani Roth z domu von Roeder z Wrocławia. Powierzchnia włości wynosiła 261ha, w tym 229ha pól uprawnych, 7ha łąk, 18ha lasu, 7ha parku, ogrodu, dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków.

Dwór w Borszynie Małych został wzniesiony w XVIII wieku. Po 1945 roku budynek używany jako dom wielorodzinny. Wzniesiony na planie prostokąta, parterowy, nakryty wysokim dachem mansardowym z lukarnami. W 2021 roku częściowo zamieszkały. Wschodnia, opuszczona część dworu uległa zawaleniu i pozostaje w stanie ruiny. Dwór skierowany jest fasadą w stronę prostokątnego podwórza folwarcznego otoczonego przez zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Część nieużytkowanych budynków niszczeje.

Borszyn Mały położony jest około 5 kilometrów na wschód od Góry. Z miasta powiatowego prowadzi lokalna droga (ulica Lipowa). Dawny majątek znajduje się we wschodniej części Borszyna Małego.

Dokładna lokalizacja dworu:

51.676561514152034, 16.60162734444317

 

Damian Dąbrowski,

Grudzień 2023r.

 

Joomla templates by a4joomla