Powiat świdnicki, gmina Świdnica, kolonia Burkatowa

(nazwa niemiecka Ohmsdorf, Kreis Schweidnitz)

 

Zabytki w Omiecinach

Do rejestru zabytków nie wpisano żadnego obiektu w Omiecinach.

W ewidencji zabytków uwzględniono m.in. zespół dworski nr 57: dwór, obecnie dom mieszkalny nr 57; domy mieszkalno-gospodarcze – skrzydło północne folwarku (nr 41-43); domy mieszkalno-gospodarcze – skrzydło wschodnie (nr 44-50); domy mieszkalno-gospodarcze – skrzydło południowe (nr 51-53).

Miejscowość wzmiankowano w 1396 roku jako Omissendorff. Majątek w Omiecinach należał m.in. do rodu von Seidlitz. W dokumentach dotyczących wioski wymieniono kilku przedstawicieli tej rodziny: w 1548 roku Melchiora, w 1568 roku Adama, w 1581 roku Abrahama. W 1594 roku właścicielem dóbr był Wiglas von Schindel. Następnie Omieciny należały do: w 1624 roku Karla von Schindel, w 1655 roku Georga Rudolfa von Schindel, w 1694 roku jego spadkobierców. Kolejnymi właścicielami miejscowości byli: 1733 roku wdowa Dorothea Amalia von Schindel, z domu von Zedlitz, w 1737 roku Konrad Ernst Maximilian hrabia von Hochberg-Fürstenstein, potem jego syn Karl Ludwig. W drugiej połowie XVIII wieku w dobrach wzmiankowano Agnes, wdowę baronową von Mudrach. Włości otrzymała w spadku jej córka wdowa Szarlotta Krystyna hrabina von Malzan (ur.1744r.). W 1785 roku w Omiecinach znajdował się folwark, 3 gospodarstwa zagrodników, 9 chałupników, młyn wodny. Wieś liczyła 102 mieszkańców. W 1795 roku włości Omieciny i Burkatów nabył dyrektor ziemstwa Carl Franz Christoph Erdmann hrabia von Pückler baron von Groditz z Jedlinki (zm.1797r.). Odtąd do lat 30. XX wieku obydwa majątki posiadały tych samych właścicieli z rodu von Pückler. W 1830 roku w Omiecinach wzmiankowano 15 domów, folwark, 160 mieszkańców, w tym 9 katolików, młyn wodny. W 1845 roku w wiosce znajdowało się 15 domów, folwark, młyn wodny, kuźnia, hodowla 700 merynosów. Wieś liczyła 194 mieszkańców, 11 katolików. Folwark i grunty w Omiecinach oddawano w dzierżawę. W latach 1886-1894 dzierżawcą majątku liczącego 186ha - w tym 141ha pól uprawnych, 5ha łąk, 33ha lasów, 1ha wód, 6ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków – był kapitan Kunze z Burkatowa. W latach 1917-1930 dobra dzierżawił Fritz Wutge. W 1930 roku włości miały powierzchnię 191ha, w tym 141ha pól uprawnych, 20ha łąk, 30ha lasu. W 1937 roku dobra rycerskie Omieciny były już rozparcelowane.

Gospoda w Omiecinach na widokówce z I połowy XX wieku

Źródło: https://polska-org.pl/5994467,foto.html?idEntity=6793255 (dostęp: 17.09.2022r.)

W Omiecinach do dziś zachowały się zabudowania folwarczne. Majątek w swych dziejach przeważnie był związany z innymi dobrami, np. w czasach rodu von Pückler z pobliskim Burkatowem. W związku z tym w Omiecinach nie było rezydencji. Przy głównej drodze w wiosce znajdowała się za to ozdobna gospoda – „Gasthof z. goldenen Sonne”. Po 1945 roku służby konserwatorskie uznały ten budynek za dwór i dokonano błędnego wpisu do ewidencji zabytków. Dawna gospoda to obecnie dom mieszkalny nr 57. Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, nakryty dachem naczółkowym. W fasadzie główne wejście umieszczono w centralnym trzyosiowym ryzalicie, zwieńczonym trójkątny naczółkiem. W narożach budynku zastosowano wydatne lizeny, elewacje ozdabia kostkowy gzyms wieńczący, kordonowy gzyms między kondygnacjami, proste opaski wokół okien.

Omieciny to obecnie wschodnia część Burkatowa. Zabudowania dawnej wsi leżą wzdłuż ulicy Bystrzyckiej prowadzącej ze Świdnicy do Bystrzycy Górnej. Odległość z miasta powiatowego: około 8 kilometrów na południe od centrum Świdnicy.  

Dokładna lokalizacja domu nr 57:

50.79385252095291, 16.474994101563684

Damian Dąbrowski,

Wrzesień 2022r.

Dawna gospoda wpisana do ewidencji zabytków jako dwór (nr 57) oraz zabudowania mieszkalne i gospodarcze folwarku Omieciny

Joomla templates by a4joomla