Powiat dzierżoniowski, gmina Łagiewniki

(nazwa niemiecka: Wättrisch, Kreis Nimptsch, od 1932r. Kreis Reichenbach)

 

 

W 1856 roku właścicielem majątku był Pan Seydel. Pięć lat później posiadłość należała do Pana Hoffmanna. Około 1866 roku jej właścicielem został kapitan Friedrich Schröter. Major Friedrich Schröter wzmiankowany był w księgach adresowych w Sokolnikach przynajmniej do 1886 roku. Następnie majątek należał do rodziny von Scheliha. W 1937 roku właścicielem posiadłości w Sokolnikach był Arthur von Scheliha. Dobra liczyły 278,59ha, w tym 237,5ha pól uprawnych, 16ha łąk, 7,75ha lasów, 1ha stawów, 5ha parku, ogrodu, 11,34ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków. Po drugiej wojnie światowej majątek przejęło państwo polskie. Pałac został następnie przekazany Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu Sokolniki, które urządziło w nim lokale mieszkalne dla pracowników. Kolejnym właścicielem zabytku był Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej. W pałacu znajdowały się biura ośrodka i hotel. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku zabudowania znalazły się w gestii Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Następnie zostały sprzedane prywatnemu inwestorowi. W 1996 roku rozpoczął się remont pałacu. Prace remontowe nie zostały do dzisiaj zakończone. Pałac jest zabezpieczony przed wejściem, teren wokół ogrodzony, zabytek można zobaczyć tylko z większej odległości.

 

Pałac

Pierwotnie dwór z przełomu XVI i XVII wieku, wielokrotnie przebudowywany, m.in. około 1730 roku, około 1799 roku i w 1866 roku. Murowany, potynkowany, wzniesiony na planie prostokąta, trzykondygnacyjny, nakryty dachem czterospadowym, łamanym, z lukarnami i sygnaturką na kalenicy. Fasada (elewacja wschodnia) dziewięcioosiowa, z centralnym głównym wejściem ozdobionym portalem balkonowym. W elewacji tylnej (zachodniej) dwukondygnacyjny portyk filarowy. Elewacje o podziałach ramowych wykonanych za pomocą gzymsów i lizen. Okna w prostych opaskach, z gzymsami odcinkowymi i płycinami. Na osi budynku obszerna sień. Zarówno sień jak i inne pomieszczenia parteru nakryte sklepieniami z pozostałościami dekoracji sztukatorskiej.

Od zachodu do pałacu przylega zaniedbany park krajobrazowy. Fasadą rezydencja skierowana jest na dawny dziedziniec folwarczny, wokół którego rozłożone są zabudowania gospodarcze.

 

Zabytki w Sokolnikach

Do rejestru zabytków w Sokolnikach wpisano zespół pałacowy, XVII-XVIII-XIX w.: pałac (nr rej.: 786 z 11.10.1960r.), park (nr rej.: 525/WŁ z 31.05.1984r.), folwark (nr rej.: 786 z 17.12.1998r.): oficyna, wozownia, budynek gospodarczo-mieszkalny, obora, stajnia, budynek gospodarczy; wieżę widokową na szczycie Jańskiej Góry, 1869r. (nr rej.: 165/A/03 z 30.06.2003r.).

 

Informacje praktyczne i dojazd

Niestety dojazd komunikacją publiczną do Sokolników nie jest możliwy. Podróżującym samochodem proponuję jechać z Gliwic autostradą A4 w kierunku Wrocławia do węzła Brzezimierz, następnie DK396 do Strzelina i dalej DK39 do Łagiewnik. W centrum Łagiewnik należy skręcić w prawo w DK8 (E67) w kierunku Wrocławia. Za miejscowością Radzików z tej ostatniej trasy trzeba skręcić w lewo w lokalną drogę prowadzącą do Sokolników. Zespół pałacowo-folwarczny znajduje się w północno-zachodniej części Sokolników, na prawo od głównej drogi. Odległość: w jedną stronę z Gliwic około 175km, z Wrocławia około 40km. Samochód można zaparkować przy jednej z bocznych dróg prowadzących do dawnych zabudowań folwarcznych.

 

Damian Dąbrowski,

Kwiecień 2015r.

 

Joomla templates by a4joomla