Powiat wrocławski, gmina Długołęka

(nazwa niemiecka Schleibitz, Kreis Oels)

 

Zabytki w Śliwicach

Do rejestru zabytków w Śliwicach wpisano zespół pałacowy, nr rej.: 231/A03/1-3 z 3.11.2003r.: pałac, poł. XVIw., 4 ćw. XIXw., 1910r. oraz park, 2 poł. XVIIIw., po 1870r.

Miejscowość wzmiankowano w 1336 roku, a jej właścicielem był w tym czasie Stefan de Slewicz. Następnie majątek w Śliwicach należał m.in. do rodów Latowski, von Lindainer, von Paczensky, von Forcade, Yorck von Wartenburg.

Źródło: https://dolny-slask.org.pl/3725059,foto.html?idEntity=513066 (dostęp: 23.07.2018r.)

 

Renesansowy dwór w Śliwcach powstał w połowie XVI wieku. Rezydencję odnowił i rozbudował w 1590 i 1600 roku Friedrich von Lindainer. Pozostałości renesansowej siedziby skrywają się w korpusie i skrzydle zachodnim obecnego pałacu. Siedzibę wielokrotnie przebudowywano. W XIX w. za rządów rodziny Yorck von Wartenburg dobudowano secesyjne skrzydło wschodnie. Pałac przetrwał II wojnę światową bez większych uszkodzeń. W czasach Polski Ludowej zarząd nam majątkiem przekazano Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. W rezydencji urządzono mieszkania dla pracowników przedsiębiorstwa. Po upadku PGR-u zabytek pozostawał w gestii agend rządowych. Przed 2006 rokiem pałac został wysiedlony i sprzedany osobie prywatnej. Inwestor w 2008 roku prowadził prace remontowo-budowlane, m.in. wymianę części stropów, przełożenie fragmentów dachu. Przed 2014 rokiem roboty wstrzymano. Pałac zabezpieczony przed wejściem, pozostaje nieużytkowany i powoli niszczeje.

Źródło: https://dolny-slask.org.pl/7026230,foto.html?idEntity=513066 (dostęp: 23.07.2018r.)

 

Śliwice położone są około 15 kilometrów na wschód od centrum Wrocławia. Pałac, park i zabudowania pofolwarczne znajdują się na południowej części wioski, pomiędzy ulicami: Lipową, Jesionową, Jodłową i Topolową. Część nieużytkowanych zabudowań dawnego folwarku zostanie zapewne wyburzona.

 

Damian Dąbrowski,

Lipiec 2018r.

 

Joomla templates by a4joomla