Powiat trzebnicki, gmina Zawonia

(nazwa niemiecka Luzine, Kreis Trebnitz – obecnie Łuczyna)

Zabytki w Pomianowicach

Do rejestru zabytków nie wpisano żadnego obiektu w Pomianowicach.

W ewidencji zabytków ujęto m.in. zespół folwarczny, we wpisie rezydencja została określona jako willa (budynek nr 4).

Pomianowice jako samodzielna miejscowość istnieją od 2008 roku. Wcześniejsza historia wioski związana była z pobliską Łuczyną. Dopiero w XIX ciężar zarządu i zagospodarowania gruntów przeniósł się z Łuczyny bardziej na zachód, do dzisiejszych Pomianowic, gdzie na mapach zaznaczono majątek (Gut). Dobra należały do szpitala św. Bernarda. Ich kolejnymi dzierżawcami byli: Leonhard Seidel (1876, 1894 r.), Georg Grosser (1902 r.), Paul Kerker (1909 r.), spadkobiercy Paula Kerkera (1917 r.). Na dłużej z miejscowością związał się porucznik w stanie spoczynku Alfred Daniel, znany jako dzierżawca z dokumentów z lat 1921–1937. Zapewne on w 1926 roku ufundował w Pomianowicach modernistyczną rezydencję, często określaną jako willa. W 1937 roku dobra Łuczyna z Pomianowicami liczyły 238,5 ha, w tym 189,4 ha pól uprawnych, 13 ha łąk, 1 ha pastwisk, 7,2 ha lasu, 1,5 ha ogrodu, 26,5 ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków.

Po 1945 roku niezniszczony dwór i folwark przejęło państwo polskie. W dobrach ulokowano Państwowe Gospodarstwo Rolne. Z czasem nieremontowane i źle użytkowane zabudowania gospodarcze dawnego folwarku zostały zrujnowane. Dziś po folwarku nie ma śladu. Dziedziniec zarósł samosiejkami, a wszystkie zabudowania gospodarcze, m.in. dawną owczarnię i spichlerz, lata temu rozebrano. Obecnie cała wioska składa się ledwie z kilku budynków, w tym dawnej rezydencji otoczonej parkiem oraz położonego nieco na północ od niej budynku mieszkalnego pracowników folwarku. Obydwa zabudowania wykorzystywane są jako domy wielorodzinne i można je zobaczyć z zewnątrz.

Więcej informacji w przewodniku Damiana Dąbrowskiego, „Pałace Dolnego Śląska. Powiat trzebnicki. Gminy Trzebnica i Zawonia”, wydanym przez Wydawnictwo Ciekawe Miejsca.

Pomianowice znajdują się około 15 kilometrów na wschód od Trzebnicy. Wioskę założono na wschodnim krańcu Wzgórz Trzebnickich, wśród wzniesień określanych jako Kopce Stepowe. Większość wsi obejmuje park oraz wtórnie opanowany przez roślinność dawny dziedziniec folwarczny.

Damian Dąbrowski,

Luty 2022r.

 

Joomla templates by a4joomla