Powiat trzebnicki, gmina Zawonia,

(nazwa niemiecka Probotschütz, w latach 1936-1945 Wiesenbrunn, Kreis Trebnitz)

Zabytki w Prawocicach

Do rejestru zabytków w Prawocicach nie został wpisany żaden obiekt.

W ewidencji zabytków zostały ujęte m.in. zabudowania dawnego folwarku: obory i budynek gospodarczy (nr 7).

Wioskę wzmiankowano w 1403 roku jako Prawoczycz. Na przestrzeni stuleci właścicielami majątku w Prawocicach byli m.in. przedstawiciele rodów von Leutsch, von Peterswalde, von Luck, von Teichmann, von Gladis, von Nimtsch, von Kessel, von Frankenberg. W 1785 roku Prawocice liczyły 68 przeważnie ewangelickich mieszkańców. W tej niewielkiej wiosce wzmiankowano pańską siedzibę, folwark i 10 gospodarstw zagrodniczych. W 1830 roku majątek w Prawocicach należał do Michaelisa. Z kolei w 1845 roku właścicielem posiadłości był Wilhelm Scholz. W wiosce znajdowało się 16 domów, zamieszkałych przez 101 osób. Z ważniejszych obiektów opis miejscowości zawiera dwór, folwark i gorzelnię. Scholz pozostał właścicielem dóbr w Prawocicach co najmniej do 1861 roku. Pięć lat później należały już do kapitana w stanie spoczynku Bernharda von Oheimba. Pomiędzy 1872 a 1876 rokiem z rąk Bernharda von Oheimba posiadłość przejął porucznik Heinrich Schupke. Kolejnymi właścicielami włości w Prawocicach byli: Albrecht Grimke (1894 r.), Franz Renner (1912 r.). Od 1918 roku dobra rycerskie należały do rodziny Holthausen. W księgach adresowych z lat 1921–1937 wymieniano Klare Holthausen, z domu von Kaltenborn-Stachau. Funkcję generalnego pełnomocnika pełnił major w stanie spoczynku Holthausen. W 1937 roku ten niewielki majątek liczył 56 ha, w tym 48,25 ha pól uprawnych, 4,75 ha łąk, 1 ha lasu, 2 ha dróg, podwórzy gospodarczych i ogrodu. Posiadłość po 1945 roku zapewne została rozparcelowana pomiędzy rolników indywidualnych. Losy dworu w czasach Polski Ludowej nie są znane. Do dziś z dawnego majątku pozostały budynki gospodarcze i mieszkalno-gospodarcze. Największy budynek gospodarczy zlokalizowany jest przy domu nr 1A. Na północ od folwarku staw i zaniedbane zadrzewienie, zapewne pozostałość po parku i ogrodzie. Obecnie staw jest wyschnięty i powoli zarasta.

Więcej informacji w przewodniku Damiana Dąbrowskiego, „Pałace Dolnego Śląska. Powiat trzebnicki. Gminy Trzebnica i Zawonia”, wydanym przez Wydawnictwo Ciekawe Miejsca.

Prawocice położone są około 16 kilometrów na wschód od Trzebnicy. Z miasta powiatowego najlepiej kierować się drogą wojewódzką nr 340 w stronę Oleśnicy, a następnie od miejscowości Ludgierzowice drogą lokalną przez Pomianowice.

Damian Dąbrowski,

Luty 2022r.

Joomla templates by a4joomla