Powiat wołowski, gmina Wińsko

(nazwa niemiecka Kunern, Kreis Wohlau)

 

Zabytki w Konarach

Do rejestru zabytków w Konarach wpisano dawną cukrownię, obecnie eksponowaną jako trwała ruina, 1801r., nr rej.: A/2590/1062 z 18.02.1964r. Ponadto w ewidencji zabytków znajduje się zespół dworski (spichlerz, park dworski), stodoła (nr 25), dom mieszkalny i budynek gospodarczy (nr 27), dom mieszkalny (nr 45).

 

Dobra były własnością m.in. rodziny von Unruh, von Tscheepe, Achard, Böhm, Hamscher, Neumann. W końcowej fazie drugiej wojny światowej wojska rosyjskie dokonały sporych zniszczeń w Konarach. Spalona została rezydencja oraz część zabudowań folwarcznych, w tym historyczny budynek pierwszej cukrowni. Po 1945 roku resztki  posiadłości przejęło państwo polskie. W 1964 roku zabezpieczono obwód murów zniszczonej cukrowni. Obecnie o historii Franza Carla Acharda i jego inwestycji informuje kilka tablic pamiątkowych. Obecnie w Konarach trudno znaleźć nawet ślady nieistniejącego pałacu. Teren dawnego majątku został rozparcelowany i jest częściowo ogrodzony i niedostępny.

 

Pałac w Konarach na przedwojennych fotografiach

 

Źródło: http://dolny-slask.org.pl/751323,foto.html?idEntity=534411 (dostęp: 12.03.2016r.)

 

Źródło: http://dolny-slask.org.pl/743891,foto.html?idEntity=534411 (dostęp: 12.03.2016r.)

 

Wzmiankowany już w 1787 roku pałac był budynkiem murowanym, założonym na planie prostokąta, podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym, z częściowo użytkowym poddaszem, nakrytym dachem czterospadowym. Fasada była pięcioosiowa, z centralnym głównym wejściem poprzedzonym rozległym tarasem i schodami. Elewacje rezydencji ozdabiały gzymsy, pilastry i boniowane lizeny na narożach.

Na północny-zachód od folwarku zachowały się fragmenty dawnego parku, obecnie zaniedbanego. Obecnie najlepiej zachowanym budynkiem dawnego majątku jest spichlerz.

Konary znajdują się około 13 kilometrów na północny-zachód od Wołowa. Miejscowość leży przy trasie nr 334 łączącej Wołów z Chobienią. Dawny majątek wraz z reliktami cukrowni położony jest w centrum Konar, przy głównej ulicy (DK334). Samochód najlepiej zaparować w bocznej drodze, w pobliżu spichlerza.

 

Damian Dąbrowski,

Marzec 2016r.

 

Joomla templates by a4joomla