Powiat oleśnicki, gmina Dziadowa Kłoda

(nazwa niemiecka: Dalbersdorf, Kreis Groß Wartenberg)

 

 

Pierwsza wzmianka o miejscowości: 1305r.

W 1372 lub 1376r. jako właściciel Dalborowic wymieniony był Peczko de Daleborowicz. W 1413r. wioska należała do Sigismunda Barutha. Kolejnym znanym właścicielem dóbr w Dalborowicach był Georg Ohm von Januschowski zmarły w 1552r. Następnie majątek posiadali: Nikolaus von Dyhm (1564r.), Stenzel von Possadowski (1574r.), Georg von Scheuendorff (1591r.), Hans Ohm von Januschowski (około 1600r.). Po śmierci Hansa Ohma von Januschowskiego w 1612r. jego majątki w Dalborowicach i Januszkowicach przejął Wacław (Wenzel) von Gaffron (ur. 1580r., zm.1649r.) Kolejnymi właścicielami Dalborowic był krewny Wacława, Melchior von Gaffron (do 1663r.). Na przełomie XVII i XVIII w. miejscowość przeszła w ręce rodu von Huhn und Neutzendorff. Przed 1725r. Barbara Julia z domu von Huhn wniosła majątek w wianie mężowi, Georgowi Sigismundowi von Frankenberg und Ludwigsdorf. W 1727r. Frankenbergowie sprzedali Dalborowice Paulowi Wenzlowi von Salisch und Rasengrieff. W posiadaniu rodziny von Salisch dobra pozostały do pierwszej połowy XIX wieku. W 1836r. posiadłość przeszła na własność Johanna Wilhelma Theodora Sicharta von Sichartshofen. W 1845r. majątek należał do Karl Fischera. Następnie oddziedziczył go Heinrich Fischer. W 1852r. dobra nabył Albert Rusche. Według księgi adresowej z 1894r. majątek w Dalborowicach liczący 575ha należał do spadkobierców Alberta Rusche. W rękach dziedziców Alberta Rusche dobra pozostały do 1905r. Następnie właściciele posiadłości często się zmieniali: Franz Tresp (lata 1905-1906), Heinrich Berger-Landefels (1906r.), Rupertus von Raabe (lata 1906-1907). W 1907r. majątek Dalborowice (o powierzchni 575ha) kupił doktor prawa hrabia Victor von Czarnecki z Gogolewa koło Poznania. Właścicielem posiadłości hrabia Czarnecki był co najmniej do 1912r. W 1921r. posiadłość licząca w dalszym ciągu 575ha należała już do Herberta Rinkela. W 1930r. właścicielami majątku byli spadkobiercy Herberta Rinkela, między innymi Pani Martha Rinkel z domu Fontane. Stan własnościowy nie uległ zmianie również w 1937r. Prawdopodobnie w posiadaniu rodziny Rinkel majątek pozostał do 1945r. Po drugiej wojnie światowej dobra zostały znacjonalizowane i przekazane w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. W czasach Polski Ludowej w pałacu w Dalborowicach urządzono biura i mieszkania pracowników zakładu rolnego. Po upadku PGR-u zabudowania gospodarcze i pałac znalazły się pod opieką Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a następnie Agencji Nieruchomości Rolnych. Obecnie budynki są wydzierżawione osobie prywatnej.

 

Pałac

Eklektyczny pałac wzniesiony w czwartym ćwierćwieczu XIX w. na zlecenie Alberta Rusche. Budynek murowany z cegły, potynkowany, zbudowany na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym. Fasada (elewacja południowa) dziesięcioosiowa z centralnym głównym wejściem, poprzedzonym podjazdem i gankiem filarowym podtrzymującym taras. Fasadę zamykają dwa pozorne ryzality zwieńczone szczytami. W bocznej elewacji (zachodniej) niewielka galeria. We wschodniej części rezydencji sala balowa, występująca ryzalitowo w elewacji północnej. Elewacje zachowały bogate zdobienia: gzymsy, pilastry, szczyty, dekoracyjne płyciny. Pomieszczenia nakryte płaskimi stropami, w niektórych przetrwały fasety i dekoracje sztukatorskie. Do pałacu przylega niewielki park krajobrazowy pochodzący z XIX w. W pobliżu zachowane zabudowania gospodarcze dawnego folwarku.

 

Zabytki w Dalborowicach

Do rejestru zabytków w Dalborowicach wpisano zespół pałacowy: pałac, obecnie dom nr 22 i park (14.12.1992r., nr rej.: 658/A).

 

Informacje praktyczne i dojazd

Dojazd komunikacją publiczną do Dalborowic zapewniają autobusy PKS z Sycowa. Niestety z Górnego Śląska bardzo trudno dotrzeć do samego Sycowa (podróż z przesiadką w Oleśnicy lub Wrocławiu), dlatego odradzam ten rodzaj dojazdu. Podróżującym samochodem proponuję jechać z Gliwic autostradą A4 w kierunku Wrocławia do węzła Przylesie, następnie DK403 i DK39 do Brzegu. Z Brzegu najlepiej kontynuować jazdę DK39 do Namysłowa. Z Namysłowa proponuję wyjechać ul. Sycowską prowadzącą do Smarchowic Małych i dalej kierować się do Dalborowic lokalnymi drogami, przez Krzyków, Jakubowice, Idzikowice, Pawłowice Namysłowskie i Wygodę. Zespół pałacowo-parkowy w Dalborowicach znajduje się na lewo od głównej ulicy. Samochód można zostawić na parkingu przy sklepie. Odległość: z Gliwic w jedną stronę około 185 km.

 

Damian Dąbrowski,

Październik 2011 r.

Joomla templates by a4joomla