Powiat trzebnicki, gmina Prusice

(nazwa niemiecka: Jagatschütz, Jagdschütz, Kreis Trebnitz)

 

 

Właścicielami majątku w Jagoszycach byli między innymi przedstawiciele rodzin von Niebelschütz i von Köckritz. W 1866 i 1876 jako posiadacz dóbr wymieniony był Max von Köckritz, rotmistrz i starszy ziemski. W latach 1886-1902 wzmiankowano w Jagoszycach Arthura von Köckritz. W 1937r. majątek należał do Hansa Hahlwega.

Na temat historii nieistniejącej rezydencji w Jagoszycach trudno napisać coś pewnego. Według informacji z tablicy umieszczonej w parku dwór w miejscowości istniał już w 1689 roku. Na podstawie fotografii sprzed 1945r. można nieco przybliżyć wygląd obiektu. Pierwotny dwór został przebudowany zapewne w XVIII wieku na barokowy pałac. Kolejne przekształcenia mogły mieć miejsce w XIX wieku. Budynek był murowany z cegły, potynkowany, założony na planie zbliżonym do litery „T”, dwukondygnacyjny, nakryty dachem czterospadowym. Dłuższe elewacje miały jedenaście osi. Główne wejście poprzedzał ganek kolumnowy. Elewacje ozdabiały gzymsy (jeden między kondygnacjami i drugi wieńczący). Koniec rezydencji w Jagoszycach jest równie tajemniczy jak i jej początki. Po zakończeniu drugiej wojny światowej majątek w miejscowości przejęło państwo polskie. Pałac prawdopodobnie został uszkodzony w końcowej fazie działań wojennych w 1945 roku. W czasach Polski Ludowej nie podjęto remontu budynku. Ostatecznie doprowadzony do ruiny pałac rozebrano w latach sześćdziesiątych XX wieku, bądź według innej wersji około 1975 roku. Dzisiaj śladem po majątku rodzin von Niebelschütz i von Köckritz jest niewielki park w Jagoszycach. Park jak na polskie standardy jest nieźle utrzymany, w ostatnich latach urządzono w nim ścieżkę edukacyjną. W parku przeważa drzewostan liściasty: graby, dęby, jesiony, lipy. Wśród drzew nie brak również platana klonolistnego. Na wschód od parku znajdują się zabudowania gospodarcze i mieszkalne dawnego folwarku, obecnie będące własnością prywatną. Budynki położone są na posesjach nr 17-22.

 

Zabytki w Jagoszycach

Do rejestru zabytków w nie wpisano żadnego obiektu w Jagoszycach. W ewidencji zabytków znajduje się zespół dworski: oficyna dworska (nr 19-22), dom mieszkalny, spichlerz, budynek gospodarczy (nr 17), dom mieszkalny, obora (nr 18), obora, budynek gospodarczy, wozownia (nr 22) oraz park dworski.

 

Informacje praktyczne i dojazd

Dojazd komunikacją publiczną do Jagoszyc jest praktycznie nierealny. W miejscowości zatrzymują się pojedyncze autobusy PKS z Trzebnicy i Żmigrodu. Podróżującym samochodem proponuję jechać z Gliwic autostradą A4 w kierunku Wrocławia do węzła Wrocław Południe, następnie autostradową obwodnicą miasta (A8) do węzła Wrocław Północ i dalej DK5 w stronę Poznania. Za miejscowością Prusice z tej ostatniej trasy należy skręcić w lewo w lokalną drogę prowadzącą do Jagoszyc przez Krościnę Małą. Odległość: z Gliwic w jedną stronę około 215km. Zabudowania dawnego folwarku oraz park położone są na północ od głównej drogi. Samochód można zaparkować przy wschodnim krańcu parku.

 

Damian Dąbrowski,

Marzec 2013 r.

Joomla templates by a4joomla