Powiat trzebnicki, gmina Zawonia

(nazwa niemiecka: Lückerwitz, Kreis Trebnitz)

 

Zabytki w Ludgierzowicach

Do rejestru zabytków nie wpisano żadnego obiektu w Ludgierzowicach. W ewidencji zabytków znajdują się: dwór (nr 9) oraz dwa domy mieszkalne (nr 1 i 12). Ewidencja nie uwzględnia zmian numeracji budynków. Obecnie dwór posiada nr 13.

Ludgierzowice wzmiankowano w 1376 roku pod nazwą Locarsowicze. Miejscowość przez większą część swej historii była własnością klasztoru cysterek w Trzebnicy. Od XVII wieku w opisach wioski wymieniano również wolne sołectwo należące do rodziny von Postolski. W 1810 roku jak inne dobra kościelne majątek w Ludgierzowicach w wyniku sekularyzacji przejęło państwo pruskie. W 1830 roku jako właścicieli posiadłości wzmiankowano Evę Rosinę wdowę Günther, z domu Paul oraz czwórkę jej dzieci. Identyczny zapis widnieje w opisie miejscowości z 1845 roku. W tym czasie w Ludgierzowicach wzmiankowano dwór oraz folwark. Przez następne 70 lat posiadłość pozostawała w rękach rodziny Günther. Kolejnymi właścicielami dóbr byli: Paul Hampel (1917r.), Paul Sacher (1921, 1937r.). W latach trzydziestych XX wieku funkcję generalnego pełnomocnika do spraw majątku pełnił Georg Sacher, być może syn Paula. W 1937 roku posiadłość liczyła 175 ha, w tym 118 ha pól uprawnych, 13 ha łąk, 1 ha pastwisk, 40,5 ha lasów, 0,5 ha wód, 2 ha parku, ogrodu i innych użytków.

 

Więcej informacji w przewodniku Damiana Dąbrowskiego, „Pałace Dolnego Śląska. Powiat trzebnicki. Gminy Trzebnica i Zawonia”, wydanym przez Wydawnictwo Ciekawe Miejsca.

 

Ludgierzowice w czerwcu 2019r.

 

Rezydencja w Ludgierzowicach powstała w pierwszej połowie XIX wieku. Wzniesienie siedziby właścicieli majątku należy wiązać z rodziną Günther. Dwór po raz pierwszy pojawił się w źródłach w 1845 roku. Zabytek bez zniszczeń przetrwał drugą wojnę światową. W czasach Polski Ludowej wykorzystywany był jako wielorodzinny budynek mieszkalny. Obecnie nadal pełni funkcje mieszkalne. Dawna rezydencja należy do kilku właścicieli. Dwór po wielu przebudowach prezentuje się bardzo skromnie. Budynek zachował niewielki ganek w elewacji zachodniej (fasada) oraz oszkarpowane naroża. Z detali architektonicznych warto zwrócić uwagę na opaski okienne i wydatny gzyms wieńczący.

 

Ludgierzowice na zdjęciach Damiana Marcińczaka.

Serdecznie dziękuję Damianowi Marcińczakowi za przesłanie jego fotografii oraz zgodę na ich publikację.

Ludgierzowice położone są około 14 kilometrów na wschód od Trzebnicy. Przez wioskę przebiega droga wojewódzka nr 340 łącząca Trzebnicę i Oleśnicę. Folwark z dworem stanowią znaczną część zabudowań miejscowości. Położone są na północ od wspomnianej DW340. Na wschód od rezydencji powierzchnię kilku hektarów zajmuje las, pozostałość parku, w nim dwa stawy. Bardziej na północny zachód znajdują się resztki folwarku. Zachowały się dwa budynki gospodarcze tworzące jedną z pierzei wokół dziedzińca folwarcznego. Współcześnie zabudowania gospodarcze wyglądają na nieużywane.

Damian Dąbrowski,

Grudzień 2019r.

Joomla templates by a4joomla