Powiat strzeliński, gmina Strzelin

(nazwa niemiecka: Klein Lauden, Kreis Strehlen)

 

 

Pierwsza wzmianka o miejscowości: 1297r.

Właścicielami majątku w Ludowie Polskim byli między innymi: Hans i Ernst von Tscheche (1558r.), ród von Kanitz (1783r.), porucznik Schmidt (1845r.). W 1876 i 1886r. dobra liczące 258ha - w tym 207ha pól uprawnych, 45ha łąk, 4ha lasów i 2ha dróg i podwórzy gospodarczych – należały do Paula Lübberta. Przed 1894r. nabył je Karl Hecker, wymieniany jako właściciel posiadłości w Ludowie Polskim do 1917r. W latach 1921-1937r. majątek należał do spadkobierców Karla Heckera. W 1930r. dzierżawił go Oskar Rohde auf Krippitz (z Krzepic), a w 1937r. Pani Hedwig Rohde z domu Koecher auf Krippitz. W 1937r. dobrami o powierzchni 302,5ha - 265,5ha pól uprawnych, 28ha łąk, 4ha lasów, 5ha dróg i podwórzy gospodarczych – w imieniu Pani Hedwig Rohde zarządzał Gustav Rohde in Prieborn (z Przeworna). Po drugiej wojnie światowej posiadłość w Ludowie Polskim została znacjonalizowana. Z czasem w pałacu urządzono szkołę. Obecnie budynek w dalszym ciągu pełni funkcję oświatowe i można go zobaczyć tylko z zewnątrz. Od północy i wschodu do dawnej rezydencji przylega park krajobrazowy z XIX w., z przewagą drzewostanu liściastego: dęby, lipy, wiązy, jesiony. Na południe od parku rozciągają się zabudowania pofolwarczne. Część folwarku, w tym budynek zarządcy, prawdopodobnie są dzisiaj własnością prywatną.

 

Pałac

Zbudowany w latach siedemdziesiątych dziewiętnastego stulecia przez rodzinę Lübbert, przebudowany na początku XX w. i w czasach Polski Ludowej. Budynek murowany z cegły, potynkowany, dwuskrzydłowy, założony na planie litery „L”, podpiwniczony, dwu- i trzykondygnacyjny, nakryty dachem dwu- i czterospadowym, o niewielkim nachyleniu połaci. Fasada ośmioosiowa, z głównym wejściem znajdującym się w niższym skrzydle. Wejście poprzedzają schody i ganek. Elewacje przekształcone, dzielone lizenami i gzymsami, poza tym pozbawione detali architektonicznych. Wnętrza niedostępne. Budynek wyremontowany, dobrze utrzymany.

Wśród zabudowań folwarcznych warto zwrócić uwagę na dom zarządcy. Budynek wzniesiony pod koniec XIX w., przebudowany w latach dwudziestych XX w. Dom murowany, potynkowany, założony na planie prostokąta, parterowy, z użytkowym poddaszem, nakryty dachem mansardowym, z nowszymi świetlikami. Fasada dziewięcioosiowa, z centralnym pozornym trzyosiowym ryzalitem, zamkniętym trójkątnym naczółkiem. Po bokach ryzalitu dwa wejścia, poprzedzone gankami filarowymi. Elewacje odnowione, z oknami w obramowaniach i narożnikami opiętymi pilastrami.  

 

Zabytki w Ludowie Polskim

Do rejestru zabytków w Ludowie Polskim wpisano park pałacowy z drugiej połowy XIX w. (31.01.1984r., nr rej.: 528/W).

 

Informacje praktyczne i dojazd

Dobry dojazd komunikacją publiczną do Ludowa Polskiego zapewniają liczne autobusy PKS kursujące ze Strzelina i Wrocławia. Ze względu na możliwość znalezienia przesiadki polecam dojazd przez Wrocław. Podróżującym samochodem proponuję jechać z Gliwic autostradą A4 w kierunku Wrocławia do węzła Brzezimierz, następnie DK396 w stronę Strzelina. W miejscowości Chociwel z tej ostatniej trasy należy skręcić w prawo w lokalną drogę prowadzącą przez Górzec. Następnie trzeba skręcić w prawo w DK395 w kierunku Borka Strzelińskiego. Ta ostatnia trasa prowadzi przez Ludów Polski. Pałac, park i dawny folwark znajdują się na prawo od głównej drogi. Odległość: z Gliwic w jedną stronę około 155km. Samochód można zaparkować w pobliżu pałacu, wykorzystywanego jako szkoła.

 

Damian Dąbrowski,

Luty 2012 r.

 

 

Joomla templates by a4joomla