Powiat namysłowski, gmina Świerczów

(nazwa niemiecka: Eckersdorf, Kreis Namslau)

 

 

Rys historyczny i stan obecny:

Miejscowość po raz pierwszy pojawia się w źródłach historycznych w 1318 r. jako własność Jana z Schiltnerga. Następnie Biestrzykowice należały miedzy innymi do: Mikołaja Samborowica, rodziny Ebersbach (XIV w.), Kottulinskich von Jeltsch (XVII w.), Frankenbergów (XVIII w.), księżny Luisy von Würtemberg (lata 1801-1823), barona von Richthofena, rodziny Braune i rodu von Garnier (od 1841 do 1945 r.).

W Biestrzykowicach już w średniowieczu istniał dwór obronny otoczony fosą. Obecna rezydencja została wzniesiona przez Frankenbergów w XVIII w. w stylu barokowym. Budynek został przebudowany z dodaniem elementów neoklasycystycznych w 1857 r. przez Hugona von Garnier. Po drugiej wojnie światowej posiadłość Garnierów upaństwowiono. Dawna rezydencja pełniła różne funkcje, urządzono w niej przedszkole, świetlice, pomieszczenia biurowe, mieszkania. Budynek był użytkowany i na bieżąco remontowany. Po upadku miejscowego gospodarstwa rolnego pałac znalazł prywatnego właściciela. Niestety właściciel zapomniał o swojej inwestycji. Zabytek nie jest ogrodzony, ani w jakikolwiek sposób zabezpieczony przed wejściem. Brak na nim informacji o stanie własnościowym. Budynek w ostatnich latach został kompletnie zdewastowany, zniszczono zabytkowe kominki, sztukaterie, zburzono nawet część ścian działowych. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie za kilka lat ten piękny pałac będzie kolejną ruiną. W pobliżu pałacu znajduje się ciekawy budynek dawnej oficyny wzniesionej po 1857 r. przez Hugona von Garnier. Nie użytkowana oficyna podobnie jak pałac jest w fatalnym stanie technicznym.

Stan zabytku we wrześniu 2009 roku

Pałac murowany z cegły, potynkowany, zbudowany na sklepionych piwnicach na rzucie prostokąta, dwukondygnacjowy z mieszkalnym poddaszem, nakryty dachem mansardowym z lukarnami i facjatami. Fasada (elewacja wschodnia) siedmioosiowa z centralną przybudówką mieszczącą wejście. Przybudówkę ozdabiają pilastry dźwigające belkowanie i kartusz herbowy, nad nią na wysokości piętra taras o ażurowej balustradzie. Fasadę ożywiają trzyosiowa facjata, zamknięta mocno spłaszczonym trójkątnym przyczółkiem oraz boniowane lizeny i wydatny gzyms wieńczący. W elewacjach bocznych dwukondygnacjowe szczyty o pilastrowych podziałach i esownicowych spływach. W elewacji bocznej południowej ganek zakończony balkonem na wysokości drugiej kondygnacji. Dwutraktowy układ wnętrz całkowicie przekształcony. Pomieszczenia nakrywają płaskie stropy z resztkami dekoracji fasetowej.

Od zachodu i północy do pałacu przylega zdewastowany park krajobrazowy z XVIII w., w znacznym stopniu przekształcony po 1857 r. Park zdobiły rzeźby Hartmanna z II połowy XVIII w. Niestety dzisiaj nie ma po nich śladu.

Do rejestru zabytków sztuki są wpisane: zespół pałacowy, nr rej.: 1099/66 z  20.01.1966 r., pałac, nr rej.: 218 z 14.07.1950 r., oficyna, nr rej.: 2013/76 z 13.03.1976 i park, nr rej.: 185 i 186 z 31.05.1950 r. oraz 33/78 z 17.11.1978 r.

Aktualizacja październik 2014r.:

Fatalny stan pałacu w Biestrzykowicach i nie wykonywanie przez inwestora zaleceń konserwatorskich spowodowały większe zainteresowanie losem rezydencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Opola. Ostatecznie jego działania przyczyniły się do zmiany właściciela obiektu. W 2014 roku nowy inwestor prowizorycznie zabezpieczył pałac przed działaniem wód opadowych. Teren wokół zabytku został ogrodzony.

Zdjęcia z sierpnia 2014 roku

 

 

Informacje praktyczne i dojazd:

Do Biestrzykowic można dotrzeć komunikacją publiczną. Do miejscowości dosyć często kursują autobusy PKS z Namysłowa. Do Namysłowa można dojechać pociągiem z Katowic lub Tarnowskich Gór z przesiadką w Kluczborku. Podróżującym samochodem proponuję jechać z Gliwic autostradą A4 do węzła Dąbrówka Górna, następnie DK 45 do Opola i DK 454 w kierunku Namysłowa. Biestrzykowice leżą przy tej ostatniej trasie. Odległość: w jedną stronę około 125 km. Samochód na miejscu trzeba zostawić na poboczu drogi prowadzącej do pałacu.

 

Damian Dąbrowski

Kwiecień 2010 r.

 

Joomla templates by a4joomla