Powiat średzki, gmina Miękinia

(nazwa niemiecka Krampitz Guckerwitz, Kreis Neumarkt)

 

Zabytki w Kokorzycach

Do rejestru zabytków nie wpisano żadnego obiektu w Kokorzycach.

W ewidencji zabytków uwzględniono m.in. zespół folwarczny (nr 10): oficynę mieszkalną oraz park dworski.  

Miejscowość wzmiankowano w 1347 roku jako Kokerdorff, a w 1361 roku pod nazwą Kokerwitz. Majątek w Kokorzycach do sekularyzacji dóbr w Królestwie Prus w 1810 roku był własnością klasztoru klarysek z Wrocławia. Następnie wchodził w skład domeny królewskiej. W opisie z 1830 roku w Kokorzycach wymieniono 12 domów oraz folwark. Wieś liczyła 61 mieszkańców, w tym 18 ewangelików. W 1845 roku majątek pozostawał własnością królewską. W Kokorzycach wzmiankowano 11 domów, folwark podlegający pod urząd domeny w Mrozowie, 71 mieszkańców, w tym 11 ewangelików. W 1886 roku niewielka posiadłość o powierzchni ledwie 157ha należała do Maxa von Hartmanna. W 1894 roku dobra liczące 157ha - w tym 134ha pól uprawnych, 17ha łąk, 6ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków – były w rękach Hermanna Lippolda. W księdze adresowej z 1902 roku wzmiankowano    Hermanna Lippolda seniora oraz Hermanna Lippolda juniora. W 1905 roku posiadłość należała do Jego Ekscelencji Franza II hrabiego von Ballestrema z Pławniowic na Górnym Śląsku. Funkcję generalnego pełnomocnika pełnił jego syn Leo hrabia von Ballestrem z Mrozowa. Włości w Kokorzycach liczyły 152ha, w tym 129ha pól uprawnych, 17ha łąk, 6ha parku, ogrodu, wód, dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków. W 1909 roku właścicielem majątku był Emil Strube. W 1911 roku dobra nabył rolnik Arno Römmer. Pod jego rządami powierzchnia posiadłości zwiększyła się ze 152ha do 172ha. Arno Römmer pozostał właścicielem włości przynajmniej do 1937 roku. Jego majątek liczył 172ha, w tym 145ha pól uprawnych, 7ha łąk, 10ha pastwisk, 3,5ha lasu, 6,5ha parku, ogrodu, wód, dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków. 

Dwór w Kokorzycach na widokówce z Krępic z I połowy XX wieku

Źródło: https://polska-org.pl/811710,foto.html?idEntity=6514224 (dostęp: 6.022022r.)

Neorenesansowy dwór w Kokorzycach został wzniesiony w II połowie XIX wieku. Był budynkiem założonym na planie prostokąta, dwukondygnacyjnym, nakrytym dachem dwuspadowym. Rezydencja posiadała asymetrycznie umieszczoną przy jednej z bocznych elewacji czworoboczną, czterokondygnacyjną wieżę. Elewacje rezydencji ozdabiały podziały ramowe, boniowane narożniki, wydatne gzymsy między kondygnacjami oraz wieńczący, obramienia wokół okien, nadokienniki. Główne wejście poprzedzały schody i niewielki ganek.

Dwór w Kokorzycach został w nieznanym stopniu uszkodzony w czasie drugiej wojny światowej. Budynek rozebrano około 1950 roku, kiedy majątek znajdował się pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Folwark (nr 10) należał przez kilkadziesiąt lat do PGR-u w Leśnicy jako Zakład Rolny Kokorzyce. Po likwidacji zakładu rolnego wszystkie zabudowania gospodarcze dawnego folwarku zostały wyburzone. Śladem po dawnym majątku jest przebudowana oficyna otoczona rozległym parkiem, w którym znajduje się staw.

Kokorzyce położone są około 15 kilometrów na wschód od Środy Śląskiej. Dojazd z miasta powiatowego DK94 w kierunku Wrocławia do Wróblowic, skąd do Kokorzyc prowadzi lokalna droga. Dawny majątek znajduje się w północnej części wioski, pomiędzy ulicami Kasztanową, Zamkową i Ogrodową.

Dokładna lokalizacja dawnej oficyny:

51.1674817504752, 16.79489294459116

Damian Dąbrowski,

Luty 2022r.

 

Joomla templates by a4joomla