Powiat kędzierzyńsko-kozielski, gmina Pawłowiczki, przysiółek

(nazwa niemiecka Rzetzitz, w latach 1936-1945 Riedgrund, Kreis Cosel)

 

Zabytki w Pawłowiczkach

Do rejestru zabytków w Pawłowiczkach wpisano kościół parafialny p.w. śś. Andrzeja i Jakuba, XVIII w., nr rej.: 1204/66 z 14.03.1966r.; dom, ul. Jedności Narodowej 1, 1780r., XIX w., nr rej.: 1998/73 z 30.01.1973r.   

Miejscowość wzmiankowana w 1415 roku jako Reczicz, a w 1531 roku jako Rzielzitze. Przez kilka stuleci majątek w Rzeczycach stanowił część dóbr państwa stanowego Polska Cerekiew należącego do hrabiów von Oppersdorff, a następnie hrabiów von Gaschin. Kolejnymi właścicielami posiadłości w Rzeczycach byli: baronowa von Halama, hrabiowie von Pückler, rodzina Jonientz. W 1909 roku radca królewski Johannes Jonientz wykupił włości od hrabiów von Pückler. Ostatnim właścicielem majątku był jego syn Franz Jonientz. W 1945 roku został on zatrzymany przez żołnierzy rosyjskich i wywieziony do Związku Radzieckiego, skąd nie wrócił.

W opisach miejscowości Rzeczyce pochodzących z 1783, 1830 i 1845 roku wzmiankowano tylko folwark. Być może w wiosce znajdowała się jakaś skromna siedziba zarządcy majątku należącego do hrabiów von Pückler. Budynek mógł zostać rozbudowany przez rodzinę Jonientz po 1909 roku. Po 1945 roku część rezydencji pełniła funkcje mieszkalne, a część porzucono i doprowadzono do ruiny. Zamieszkała część dworu przeszła znaczną przebudowę i dziś nie przypomina budynku sprzed 1945 roku.

Źródło: tablica upamiętniająca Franciszka Jonientz, odsłonięta w 2012 roku

Dawne Rzeczyce obecnie stanowią północną część miejscowości Pawłowiczki. Położone są około 19 kilometrów na południowy-zachód od Kędzierzyna-Koźla. Przebudowany dwór i pozostałości folwarku znajdują się na wschód od głównej drogi przebiegającej przez wioskę (DK38), w pobliżu kościoła parafialnego.

 

Damian Dąbrowski

Lipiec 2018r.

 

Joomla templates by a4joomla