Powiat wrocławski, gmina Długołęka

(nazwa niemiecka Zedlitz, Kreis Trebnitz)

 

Zabytki w Siedlcu

Do rejestru zabytków w Siedlcu wpisano zespół pałacowy (ul. Wrocławska 20): pałac (szkoła), trzy oficyny, oborę, stajnię, spichlerz, transformator, bramę oraz park pałacowy (nr rej.: A/3802/639/W z 16.05.1990r.).

 

Miejscowość wzmiankowano po raz pierwszy w 1393 roku pod nazwą Czedelicz. Właścicielami dóbr w Siedlcu byli m.in.: Pilgrin von Wiesenburg (1387r.), Sigmund von Prizelwitz (1500r.), Nikolaus von Rhediger (1570r.), Balthazar von Rothkirch (1617r.), George von Löwe (1641r.), Balzer von Jaloski (w latach 1651-1664), Sylvius Friedrich von Frankenberg (w latach 1701-1720). W 1774 roku włości przeszły w ręce rodu von Poser. Przynajmniej od 1777 do 1785 roku majątek należał do wdowy von Poser. W tym czasie w wiosce wzmiankowano pańską siedzibę, folwark, ewangelicką szkołę, 6 gospodarstw kmiecych oraz 36 gospodarstw zagrodników i chałupników. W sumie Siedlec liczył 193 ewangelickich mieszkańców. W źródłach z 1830 i 1845 roku wzmiankowano w Siedlcu majora Conrada Friedricha von Poser. Z opisu miejscowości wynika, że znajdował się w niej pałac z folwarkiem. W 1857 roku Karl Sigismund Hugo von Poser był właścicielem dóbr Węgrów (Bingerau, Kreis Trebnitz, własność rodziny od 1741r.) i Siedlce (Zedlitz, Kreis Trebnitz). Porucznik w stanie spoczynku Karl von Poser jeszcze w księdze adresowej z 1872 roku występuje jako właściciel majątku. W 1894 roku dobra liczące 598ha - w tym 295ha pól uprawnych, 33ha łąk, 1ha pastwisk, 244ha lasów, 3ha stawów, 22ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków – należały już do porucznika Konrada von Poser. Porucznik w stanie spoczynku Konrad von Poser und Gross-Naedlitz jako posiadacz włości pojawia się także w źródle z 1912 roku. W tym czasie włości miały powierzchnię 691ha: 390ha pól uprawnych, 30ha łąk, 245ha lasów, 2ha stawów, 8ha parku i ogrodu, 16ha dróg, podwórzy gospodarczych oraz innych użytków. Przed 1930 rokiem majątek otrzymał w spadku porucznik Herbert von Poser und Gross-Naedlitz. Według księgi adresowej z 1930 roku posiadłość liczyła 691ha, w tym 355ha pól uprawnych, 15ha łąk, 50ha pastwisk, 245ha lasów, 2ha stawów, 8ha parku i ogrodu, 16ha dróg, podwórzy gospodarczych oraz innych użytków. Dobra należały do Herberta von Poser und Gross-Naedlitz przynajmniej do 1937 roku. Ich powierzchnia uległa niewielkiemu zmniejszeniu i w 1937 roku wynosiła 639ha, w tym 334ha pól uprawnych, 7ha łąk, 28ha pastwisk, 245ha lasów, 2ha stawów, 7ha parku, 16ha ogrodu, dróg, podwórzy gospodarczych oraz innych użytków. Po zakończeniu drugiej wojny światowej majątek rodu von Poser przejęło państwo polskie. W rezydencji w Siedlcu urządzono szkołę. Po wybudowaniu nowego budynku szkolnego pałac nie jest użytkowany.

 

Siedlec położony jest około 20 kilometrów na północny-wschód od Wrocławia. Dojazd z miasta wojewódzkiego trasą S8, następnie drogami lokalnymi przez Ramiszów i Pasikurowice. Pałac i park znajdują się w południowej części Siedlca, pomiędzy ulicami Wrocławską i Parkową.

 

Damian Dąbrowski,

Luty 2018r.

 

Joomla templates by a4joomla